Dostawa maty sitowej i sprężyn dociskowych do przesiewacza wibracyjnego typu SEWS

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego.

Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalny upust cenowy na dostawę: części zamiennych do przesiewacza wibracyjnego typu SEWZ:
1. MATA SITOWA PRZESIEWACZA WIBRACYJNEGO SPALECK SEWS 2000-6500 INSTALACJA OZE KOCIOŁ K-1o w ilości 20 sztuk
Numer artykułu - 3901371 i dane: t=3 LW 2000 B 328 QRV 12x12 bez listwy zaciskowej
2. SPRĘŻYNA DOCISKOWA FI 19 JEDNOPOZIOMOWE SITO WIBRACYJNE SEWS 1200-4000 NR.ART.1319048 KOCIOŁ K-10
w ilości 20 sztuk
Dane techniczne sprężyna dociskowa fi19:
1. d = 19 mm
2. De = 142 mm
3. nt = 7 zwojów
4. lo = 250 mm

Właścicielem dokumentacji jest firma:
SPALECK GmbH & Co.
Robert-Bosch-Str.15-46397 Bucholt

Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty na produkt równoważny.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny.
Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:
- wypełnione i podpisane Oświadczenie o produkcie równoważnym (Załącznik nr 1 w zakładce Dokumenty)
- opis oferowanego produktu równoważnego lub dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP –TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Stalowa Wola, ul. Energetyków 13,
37-450 Stalowa Wola - wg. Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy i oryginalny,
- wymagany okres gwarancji na dostarczony towar wynosi 12 miesięcy od daty montażu.
- wraz z dostawą wymagana dokumentacja jakościowa - Świadectwo Jakości wystawione przez Producenta

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Proponowany okres gwarancji należy określić potwierdzeniem poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego opcji "tak"

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.

4. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.

5.Zastrzezenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

7. W zakładce dokumenty znajduje się następujące załączniki
- Załącznik nr 1 Oświadczenie o produkcie równoważnym

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.01.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się