Zakup urządzenia do badań dokumentów z oprogramowaniem i ukompletowaniem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia do kompleksowego badania i wizualizacji wyników badań dotyczących wszystkich rodzajów dokumentów oraz przeszkolenie minimum 8 osób.
2. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do użytku na terenie Polski.
3. Szczegółowe parametry dostarczanego sprzętu zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.
4. Miejscem dostawy i montażu jest LK KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109.
5. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt. Warunki gwarancji i serwisu opisane są w projekcie umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.
6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dokona instruktażu przedstawicieli Zamawiającego z obsługi urządzeń. Wymogi Zamawiającego opisane są w projekcie umowy – załącznik nr 7 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się