Zakup i dostawa opragramowania Foxit Phantom PDF Business kopia

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa oprogramowania:

Foxit Phantom PDF Std - 5szt.

Ocenie podlega wartość całościowa oferty.

Prosimy o składanie ofert w cenach jednostkowych netto wraz z kosztem dostawy.

Termin dostawy do 7 dni od daty otrzymania zamówienia.

Płatność 60 dni od daty otrzymania faktury VAT.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.
Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się