Dostawa części zamiennych do palników produkcji M&S

» Opis zapytania

Zapraszamy do kolejnej rundy zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe na dostawę:
Poz.1 (340-706-894-0) DYSZA OLEJOWA 8-OTWOROWA RYS.ENS-4-003 LANCE MAZUTOWE OFz-425– 8 szt.
Poz.2 (340-706-893-0) DYSZA OLEJOWA 4-OTWOROWA RYS.ENS-4-002 LANCE MAZUTOWE OFz-425 – 8 szt.
Poz.3 (340-706-892-0) NAKRĘTKA DYSZY RYS.ENS-4-004 LANCE MAZUTOWE OFz-425 – 12 szt.
Poz.4 (340-706-891-0) ROZDZIELACZ RYS.ENS-3-001 LANCE MAZUTOWE OFz-425 – 12 szt.
Informacje dodatkowe:
Producentem palnika jest firma M&S Mehldau & Steinfath Feuerungstechnik GmbH Hamburg.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.
Za produkt równoważny uznaje się taki, który będzie miał takie same wymiary i parametry techniczne, będzie spełniał funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały będą nie gorsze niż produktu oryginalnego wskazanego przez Zamawiającego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu Zamawiającego. Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca winien do oferty dołączyć następujące dokumenty:
- oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu oraz potwierdzające, iż oferowany produkt posiada takie same wymiary, parametry techniczne, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego wskazanego przez Zamawiającego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu Zamawiającego – wg wzoru w załączniku nr 1,
- opis oferowanego produktu równoważnego potwierdzający zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.
Wizja lokalna:
Zamawiający może zorganizować dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców wizję lokalną, podczas której udostępni Wykonawcom przedmiot zamówienia do wglądu. Wykonawca zainteresowany wizją lokalną powinien złożyć wniosek o udział w wizji lokalnej. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON poprzez funkcjonalność „Pytania/Informacje”. Wizja lokalna będzie organizowana w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia. Informacje dodatkowe dotyczące wizji opisano w załączniku nr 2.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia wg Incoterms 2010,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- warunki gwarancji: 24 miesiące od daty dostawy.
Wymagane wraz z dostawą dokumenty:
- dowód dostawy,
- świadectwa 3,1 wg PN EN 10204:2006.
- świadectwa odbioru wystawione w oryginale przez Producenta.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w Opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na która składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączna wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
3. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.
4. Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie przy pozycji informacji o terminie realizacji w tygodniach od daty otrzymania zamówienia oraz na jaki rodzaj produktu składana jest oferta.
5.Zastrzezenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliw

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się