Dostawa wyposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim oraz Czaplinku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni szkolnictwa zawodowego do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim oraz Czaplinku w ramach projektu: Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dziesięć części:
Numer części Nazwa części
I Wyposażenie pracowni diagnostyczno – konstrukcyjnej w PCKZiU w Drawsku Pomorskim
II Wyposażenie pracowni diagnostyczno – konstrukcyjnej w PCKZiU w Drawsku Pomorskim – drobne wyposażenie
III Wyposażenie pracowni ręcznej i mechanicznej obróbki metali w PCKZiU
IV Doposażenie pracowni stolarskiej w PCKZiU w Czaplinku
V Wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i mechanicznej tworzyw sztucznych w PCKZiU
VI Meble do pracowni hotelarskiej PCKZiU w drawsku Pomorskim
VII Tekstylia do pracowni hotelarskiej PCKZiU w drawsku Pomorskim
VIII Część kuchenna pracowni hotelarskiej PCKZiU w Drawsku Pomorskim
IX Sanitariaty do pracowni hotelarskiej PCKZiU w drawsku Pomorskim
X Zakup, dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku
XI Zakup oprogramowania do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku
XII Zakup, dostawa oprogramowania komputerowego do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku
XIII Zakup, dostawa książek do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku
XIV Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku
XV Zakup, dostawa książek do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Czaplinku

3. Sprzęt dostarczony w ramach niniejszego zamówienia ma być sprzętem fabrycznie nowym, tj. nieużywanym, nieuszkodzonym, nieregenerowanym, nieobciążonym prawami osób lub podmiotów trzecich oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta. Sprzęt powinien być dostarczony do miejsca wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach bez śladów ingerencji, winien posiadać odpowiednią jakość, sprawność i wydajność. Sprzęt musi być dopuszczony do obrotu na terenie Polski i posiadać wymagane deklaracje i poświadczenia polskie lub Unii Europejskiej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2019 | 10:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się