Rekonstrukcja układu płukania pomp cyrkulacyjnych - montaż klap wraz z systemem sterowania automatycznego na blokach nr 1 i 2 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole