Zakup wraz z dostawą środków higieny osobistej dla pracowników oraz środków czystości do sprzątania pomieszczeń służbowych dla Sekcji Eksploatacji podległych IZ Sosnowiec - zadanie nr 1

» Opis zapytania

Uruchomienie drugiej rundy z powodu wystąpienia w dniu 04.01.2019r. problemów technicznych z działaniem Platformy Zakupowej.
Zamawiający informuje, że wzory środków higieny osobistej dostarczone z ofertami pierwszej rundy postępowania zachowują ważność.

Zakup wraz z dostawą środków higieny osobistej dla pracowników oraz środków czystości do sprzątania pomieszczeń służbowych dla Sekcji Eksploatacji podległych IZ Sosnowiec -
zadanie nr 1 - zakup i dostawa środków higieny osobistej dla pracowników.

UWAGA
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
W szczególności Zamawiający wnosi o dołączenie do oferty wszystkich dokumentów wymaganych w części III SIWZ.

Ewentualne pytania Wykonawcy mogą składać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości
  • Chemia przemysłowa
  • Drzewo i produkty celulozowe
  • Tekstylia i skóry
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się