Dostawa sprzętu elektronicznego i elektrycznego - sprzęt do monitoringu

» Opis zapytania

1.Dostawa sprzętu elektronicznego i elektrycznego - sprzęt do monitoringu
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia udostępniony jest na stronie internetowej zamawiającego https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/
3. Główny kod CPV: 31000000-6 (Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie)
Dodatkowe kody CPV: 31710000-6 (Sprzęt elektroniczny), 31711000-3 (Artykuły elektroniczne)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2019 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Oświetlenie i akcesoria

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się