Wyposażenie posterunków wartowniczych znajdujących się na terenie Portu Gdańsk w samochodowe osiowe wagi najazdowe.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie posterunków wartowniczych znajdujących się na terenie Portu Gdańsk w samochodowe, osiowe wagi najazdowe przeznaczone do ważenia aut będących w ruchu. Łącznie w zakresie niniejszego zamówienia jest 18szt. stanowisk wagowych po dwa stanowiska na każdym posterunku wartowniczym. Wykaz posterunków podlegających wyposażeniu w samochodowe wagi najazdowe znajduje się w Tabeli nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ). Szczegółową lokalizację posterunków wartowniczych zakwalifikowanych do wyposażenia w samochodowe wagi najazdowe przedstawiają Zał. nr 1-10 do OPZ. Zakres przedmiotu zamówienia jest podzielony na dwa Etapy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi integralną część SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.01.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się