DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW BIUROWYCH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczaniem materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji.
2. Okres gwarancji przedmiotu zamówienia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia.
3. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone.
4. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt Umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Wymagane warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
• Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości Umowy, prawo zmiany ilościowej asortymentu w zależności od potrzeb.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły, sprzęt i usługi biurowe
  • Artykuły piśmiennicze
  • Akcesoria biurowe
  • Artykuły papiernicze
  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych
  • Nośniki danych
  • Przybory kreślarskie i plastyczne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się