Zabudowa i uruchomienie systemu do obniżania temperatury wyrobiska górniczego pod zabudowę przenośnika W-262a Z-1 na odcinku od H-21 do Pc-8 W-262a. Rejon GG-3.

» Opis zapytania

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Zabudowa i uruchomienie systemu do obniżania temperatury wyrobiska górniczego pod zabudowę przenośnika W-262a Z-1 na odcinku od H-21 do Pc-8 W-262a”.
2.Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
a)wykonanie kompleksowych projektów klimatyzacji w niezbędnych branżach (mechanicznej, elektrycznej i teletechnicznej) i ich zatwierdzenie przez KRZG,
b) zabudowa i podłączenie urządzeń i instalacji układu klimatyzacji wyrobiska,
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej zmiany wynikłe na etapie budowy,
d)sprawdzenie szczelności układu, przeprowadzenie prób i oddanie do ruchu działającej instalacji układu klimatyzacji wyrobiska.
3.Założenia dla budowy układu do obniżania temperatury w wyrobiskach górniczych dla potrzeb przenośnika taśmowego W-262a Z-1 zostały określone w Załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszej Umowy.
4.Realizacja przedmiotu Umowy będzie się odbywać w ruchu zakładu górniczego – miejsce świadczenia: Oddział ZG „Rudna”, roboty wykonywane na dole kopalni
w rejonie szybu R-IX – wyrobiska wiązki T,W-262.
5.Przedmiot Umowy realizowany będzie zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi budowy systemów przemysłowych w KGHM zawierających sieci komputerowe
i radiowe, stacje oraz serwery z oprogramowaniem systemowym” wprowadzonymi Poleceniem służbowym Nr DG/10/2015.
6. Termin realizacji przedmiotu umowy do 31.05.2019 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi wiertnicze i wydobywcze
  • Roboty budowlane dla przemysłu wydobywczego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.