Naprawa telefonu Samsung Galaxy S7

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest :
1. Naprawa telefonu Samsung Galaxy S7 G930F
Opis usterki:
- telefon uszkodzony mechanicznie; stłuczony wyświetlacz; nie uruchamia się

Numer inwentaryzacyjny telefonu: 62900002080
Numer IMEI: 35946707817022.


Oferta musi zawierać wszystkie koszty robocizny, części i przesyłki kurierskiej w obie strony.

Kontakt : Zygmunt Garliński, tel. 607610084.

Termin naprawy do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

Gwarancja 6 miesięcy.

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.


W przypadku nie wyrażenia zgody przez Oferenta na warunki zawarte w Kryteriach Ogólnych formularza ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się