Dostawa niepalnych gazów medycznych i technicznych do Centrum Onkologii -Instytut w Warszawie wraz z usługą konserwacji i przeglądów 3 zbiorników kriogenicznych do ciekłych gazów przy ul. Roentgena 5 i Wawelskiej 15

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dla Centrum Onkologii-Instytutu z siedzibą w Warszawie gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawa butli oraz usługą konserwacji i przeglądów zbiorników kriogenicznych. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załączniku nr 1 oraz załącznikach nr: 2, 2.1., 3, 3.1 do SIWZ.

Pakiet nr 1 Przedmiot zamówienia
1. Dostawa niepalnych gazów medycznych
1.1. Dzierżawa butli medycznych, dzierżawa butli 02 LIV
1.2. Dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu ( ul. Wawelska 15)
1.3. Konserwacja i przeglądy zbiorników kriogenicznych dom przechowywania ciekłego tlenu i azotu ( ul. W.K. Roentgena 5)

Pakiet nr 2 Przedmiot zamówienia
2. Dostawa gazów technicznych
2.1. Dzierżawa butli
2.2. Konserwacja i przeglądy zbiorników kriogenicznych ( ul. W.K. Roentgena 5)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się