Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i mechatronicznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” - 4 części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego i mechatronicznego na potrzeby projektu pn. „Zawodowa współpraca” - 4 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji pn.: ”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, których parametry zostały podane w ”Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się