Zakup i dostawa 3 sztuk świdrów ziemnych z możliwością montażu tylny TUZ Ciągników rolniczych dostawa dla IZ Lublin - Zakup i dostawa 3 sztuk świdrów ziemnych z możliwością montażu tylny TUZ Ciągników rolniczych dostawa dla IZ Lublin

» Opis zapytania

1. Nazwa zamówienia: zakup 3 sztuk świdrów ziemnych na tylny TUZ Ciągników dostawa dla IZ Lublin
2. Rodzaj zamówienia: Dostawy
3. Cel zamówienia: podniesienie wydajności pracy, ograniczenie wpływu czynników szkodliwych takich jak hałas , drgania i wibracje przenoszone na pracowników.
4. Kod CPV: wg wspólnego słownika zamówień – 43132200-9
5. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa świdrów ziemnych w ilości 3 sztuk
Dane techniczno - eksploatacyjne:
• Ramowa konstrukcja zawieszana na TUZ ciągnika.
• Masa urządzenia od 100kg do 120kg
• Rodzaj napędu wiertła – mechaniczny z WOM ciągnika – ( 540 obr/min)
• Obroty wiertła od 300 obr/min do 320 obr/min
• Głębokość wiercenia od min 60 cm do max 100 cm
• Możliwość zastosowania wierteł o średnicy od od Ø 25 mm do Ø 150 mm
• Zapotrzebowanie mocy kW - min 20kW
• Wyposażenie w 2 kompletne wiertła o średnicach Ø 50mm oraz Ø 100mm
• Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty dostawy
• Dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji technicznej zawierającej instrukcję obsługi, warunki gwarancji w języku polskim.
6. Miejsce realizacji zamówienia: Sekcje Eksploatacji Chełm ul. Okszowska 12B
22 – 10 Chełm w terminie do dnia 28.12.2018r
7. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony/ jest podzielony na następujące zadania.).
8. Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza możliwość/ci złożenia oferty częściowej.
9. Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza możliwość/ci złożenia oferty wariantowej.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się