Części zamienne do maszyny torowej AHM 800R.

» Opis zapytania

ROLKA PODPIERAJĄCA KOMPLETNA SU1502.1321.10.38;
ROLKA DO KORPUSU PL SU1502.1321.9.11.4;
ROLKA PODPIERAJĄCA KOMPLETNA SU1602.21.9.1.15.
Rysunki zostaną udostępnione drogą e-mail na wniosek Wykonawcy.
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego stanowią Ogólne warunki zamówień.
Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie przez:
Pana Krzysztofa Jabłońskiego lub innych upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony zostanie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Koszt dostawy po Stronie Wykonawcy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się