Zakup i dostawa notebook DELL Precision

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa:
1. Notebook Dell Precision wg specyfikacji :
- Intel Core i7 8850H,
- 15,6" Full HD;
- 32GB,
- 256GB -SSD;
- nVidia Quadro P1000;
- Windows 10 Pro.

Ilość - 1szt.

Gwarancja 3 lata ON SITE, NEXT BUSINESS DAY.
Gwarancja na baterie 12 miesięcy.

Nośnik danych zawsze pozostaje własnością Kupującego. Sprzedający zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji w sposób zapobiegający utracie jakichkolwiek danych z nośników danych zainstalowanych w sprzęcie.

Termin dostaw do 10 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

Dostawa do:
KGHM Polska miedź S.A.
Odział COPI
ul. Kopalniana 1C
59-101 Polkowice.

Ceny mają zawierać koszty dostawy.

Ocenie podlega wartość całościowa oferty netto.

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania.


W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty. Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.

W przypadku nie wyrażenia zgody przez Oferenta na warunki zawarte w Kryteriach Ogólnych formularza ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się