Dostawa NAKRĘTKA M90X6 RYS. HTGD339572P0002 TURBINA 16CK145 i ŚRUBA DWUSTRONNA M90X6-TKX580 RYS.HTGD229862P2058 TURBINA 16CK145 do TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

» Opis zapytania

Prosimy o złożenie oferty cenowej na dostawę:

Poz. 1. NAKRĘTKA M90X6 RYS. HTGD339572P0002 TURBINA 16CK145 – 1 szt.

Poz. 2. ŚRUBA DWUSTRONNA M90X6-TKX580 RYS.HTGD229862P2058 TURBINA 16CK145 - 1 szt.

Do w/w pozycji wymagane świadectwo jakości 3.1 wraz z atestem na materiał.

Zamawiający dopuszcza produkt równoważny wykonany z odwzorowania posiadanej przez Zamawiającego części. Wymagane uzgodnienie z Zamawiającym materiału produktu równoważnego.

UWAGI:
- Zamawiający dopuszcza składania ofert na produkt równoważny. Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są niż produktu oryginalnego oraz jest zgodny z aktualną wiedzą techniczną.
- Przy składaniu oferty prosimy o dołączenie deklaracji zgodności / kartę produktu oraz oświadczenie o produkcie równoważnym.
- Szczegółowy opis pozycji objętych zapytaniem znajduje się pod znacznikiem "lupki" (opis szczegółowy).
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini. wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wybranych pozycji ze złożonej oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy.
- przy dostawie wymagany świadectwo jakości, certyfikat, instrukcja użytkowania.
Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta i na podstawie której system przeliczy łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji (w cenie ofertowej netto produktu należy uwzględnić jego cenę , cenę transportu, cło w przypadku importu (gdy obowiązuje) oraz inne składniki np. rabaty, upusty i.t.p.).
3. W zakładce dokumenty znajduje się
- Podręcznik Oferenta
4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-mail.
Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się