Dostawa aparatury badawczej i urządzeń III

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej i innego sprzętu, podzielona na 2 części (pakiety).
1.1. Pakiet nr 1 - Bioreaktor z akcesoriami i innym niezbędnym wyposażeniem
1.2. Pakiet nr 2 - Bioreaktor z akcesoriami i innym niezbędnym wyposażeniem
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
3. Termin wykonania zamówienia:
3.1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Skierniewice) w terminie nie dłuższym niż wskazany w Opisie przedmiotu zamówienia.
3.2. Przedmiot dostawy może być dostarczony w dniach roboczych, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się