Konserwacja dźwigów w obiektach Szpitala

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji dźwigów w obiektach Szpitala. W zakres prac wchodzi m.in.:
1) utrzymanie w stałej sprawności techniczno-ruchowej dźwigów zainstalowanych w obiektach Zamawiającego oraz cykliczne i doraźne wykonywanie przeglądów, konserwacji i remontów wszystkich dźwigów zgodnie z wymogami eksploatacyjnymi określonymi właściwymi przepisami ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkowników.
2) zakres robót konserwacyjnych, a w szczególności wykonywanie co 30 dni przeglądów P-1 i co 6 miesięcy przeglądów P-2 oraz zakres remontów określa załącznik nr 2 do umowy, stanowiący integralną część umowy.
3) przygotowanie dźwigów do rewizji okresowych wraz z wykonaniem pomiarów elektrycznych zakończonych protokołem i uczestniczenie w czynnościach rewizyjnych prowadzonych przez Inspektora Dozoru Technicznego (IDT) oraz po każdym remoncie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Projekcie umowy, stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. Wymienione w nich wymagania uważa się za konieczne do spełnienia, niespełnienie ich skutkować będzie odrzuceniem oferty

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się