Sukcesywne dostawy olejów silnikowych, przekładniowych i hydraulicznych oraz płynów chłodzących, hamulcowych i eksploatacyjnych do sprzętu transportowego dla jednostek Policji woj. warmińsko-mazurskiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do jednostek Policji woj. warmińsko-mazurskiego olejów silnikowych, olejów przekładniowych, olejów hydraulicznych, płynów chłodzących, płynów hamulcowych i innych płynów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych, motocykli i łodzi, zwanych w dalszej treści "olejami i płynami", w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Miejsca poszczególnych dostaw do jednostek Policji zawiera SIWZ.
Szczegółowy wykaz ilości i rodzaju olejów i płynów został określony w SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się