Dostawa fabrycznie nowego systemu do pomiaru wydajności kwantowej elektroluminescencji dla Katedry Fizyki Doświadczalnej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego systemu do pomiaru wydajności kwantowej elektroluminescencji dla Katedry Fizyki Doświadczalnej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. 2. Klasyfikacja wg kodu CPV: 38424000-3 urządzenia pomiarowe i sterujące 3. Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy. Zamawiający w kryteriach oceny ofert preferuje wydłużenie tego okresu. 4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 i 3 SIWZ. 5. Termin realizacji zamówienia wynosi: do 18 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający w kryteriach oceny ofert preferuje skrócenie tego terminu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się