WOREK FILTRACYJNY 503x1510mm FILTR PULSACYJNY KIESZENIOWY FPK 48-1,5

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w kolejnej rundzie zapytania. Prosimy o zastosowanie maksymalnego upustu cenowego.
WOREK FILTRACYJNY 503x1510mm FILTR PULSACYJNY KIESZENIOWY FPK 48-1,5
Producent : EKO – FIKTR Końskie
Materiał : EF 225 poliester z uszczelnieniem filcowym
Wymiar: 503 x 1510
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na produkt równoważny.
W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:
- oświadczenie Wykonawcy(Załącznik nr 3) zawierające oznaczenie produktu równoważnego oraz potwierdzające, iż oferowany produkt równoważny ma takie same wymiary, parametry techniczne, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż wynikające z opisu przestawionego przez Zamawiajacego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną,
- opis oferowanego produktu oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty,
----------------------------------------
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Stalowa Wola, ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola - wg. Incoterms 2010,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja minimum 12 miesięcy.

2.Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacja warunków ujętych w opisie zapytania oraz, że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3.W zakładce dokumenty znajduje sie:
- załacznik nr 1 Podrecznik Oferenta
- załącznik nr 2 Oświadczenie o produkcie równoważnym

5. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łaczną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

6. W zakładce dokumenty znajduje sie podręcznik Oferenta.

7.Zastrzezenia Zamawiającego:
7.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
7.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się