Dostawa agregatu hydraulicznego do zasilania maszyny wytrzymałościowej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu hydraulicznego do zasilania maszyny wytrzymałościowej. Oferowane urządzenia ma być fabrycznie nowe, nie powystawowe, wysokiej jakości, wolne od wad, sprawne technicznie, bezpieczne, kompletne, a po zainstalowaniu i uruchomieniu w siedzibie Zamawiającego, gotowe do pracy. W ramach dostawy wykonawca zobowiązany jest:
a. wykonać instalację i rozruch stanowiska,
b. przeprowadzić szkolenie obsługi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami w zakresie jego realizacji oraz warunków gwarancji zawarty jest w Załączniku nr 2 - „Arkusz Informacji Technicznej” stanowiącym integralną część SIWZ. Oferowane urządzenie musi być bezpieczne w użytkowaniu, posiadać oznakowanie CE.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2019 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Silniki przemysłowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się