Dostawa emisjometru z oprogramowaniem

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa emisjometru z oprogramowaniem. Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się