Dostawa belki osłonowej i elementów uszczelnienia leja do kotła OP650

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Biuro Zamówień i Umów - zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: " Dostawa belki osłonowej i elementów uszczelnienia leja do kotła OP650”.

Opis przedmiotu zamówienia, informacja o wizji lokalnej, sposób przygotowania i złożenia oferty określone zostały w załączonej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W zakładce dokumenty znajduje się Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Komisja Przetargowa informuje, iż wprowadzono modyfikacje treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, którą zamieszczono w zakładce dokumenty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się