Wykonanie naprawy sekwenatora do badania DNA ludzkiego AB 3500 Genetic Analyzer HID firmy Applied Biosystems stanowiącego wyposażenie Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie

» Opis zapytania

IV. Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest naprawa sekwenatora do badania DNA ludzkiego AB 3500 Genetic Analyzer HID firmy Applied Biosystems nr - 22119-221 (rok produkcji 2010). Uszkodzenie polega na niemożności uruchomienia programu służącego do obróbki i interpretacji danych genetycznych (GeneMaper).
1. Naprawa nie może wpływać na zmianę funkcjonalności urządzenia oraz nie może powodować utraty posiadanych atestów/certyfikatów urządzenia.
2. Miejsce realizacji – Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 2000
3. Koszt wymienianych elementów wliczony w cenę oferty.
4. Materiały niezbędne do wykonania naprawy zapewnia Wykonawca.
5. Koszty transportu materiałów niezbędnych do wykonania usługi należy wkalkulować w cenę usługi, gdyż Zamawiający z tego tytułu nie będzie ponosił dodatkowych opłat.
6. Koszty transportu materiałów niezbędnych do wykonania usługi należy wkalkulować w cenę usługi, gdyż Zamawiający z tego tytułu nie będzie ponosił dodatkowych opłat.
7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 3 miesięcznej gwarancji na wymienione części i materiały eksploatacyjne oraz robociznę.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia raportów serwisowych, dla każdego urządzenia osobno, zawierającego spis wykonanych czynności oraz ewentualnych zaleceń.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu wymienionych części lub materiałów po wymianie przez Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się