Dostawa: POKRYWY + ADAPTACJA (elementy z obróbki) /SERWIS

» Opis zapytania

Prosimy o przedstawienie oferty cenowo terminowej na wykonanie z materiału własnego n/w asortymentu.
Ilości podane w zapytaniu wg aktualnych potrzeb.
W ofercie prosimy przedstawić cenę jednostkową netto.

1. POKRYWA W_240_0000051660_A x 4 szt
2. POKRYWA W_240_0000051662_A x 2 szt
3. ADAPTACJA 15/11/SWB2N/Z BLACH BOCZNYCH x 3 kpl

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Dokumentacja rysunkowa w załączeniu

Oczekiwany termin realizacji - do 07.01.2019r

Miejsce dostawy:
Magazyn 116 SERWIS; 59-101 Polkowice, ul. Kopalniana 7.

Warunki płatności - potwierdzić w kryteriach ogólnych.

UWAGA:
Cena powinna zawierać zarówno transport na koszt dostawcy jak i zabezpieczenie antykorozyjne - załącznik.

Towar dostarczony zgodnie z instrukcją pakowania i opisywania dostaw - załącznik.

Realizacja zamówienia zakupu na podstawie Ogólnych Warunków Zakupu – załącznik.

Dokumentacja rysunkowa załączona do zapytania stanowi własność KGHM ZANAM S.A. i nie może być kopiowana, rozpowszechniana i udostępniana osobom trzecim bez pisemnej zgodny właściciela.
Części wykonywane na podstawie przekazanej dokumentacji rysunkowej mogą być dostarczane tylko i wyłącznie na potrzeby KGHM ZANAM S.A.
W przypadku naruszenia w/w obowiązuje kara umowna w wysokości 500 000 PLN za każdy stwierdzony przypadek - zgodnie z treścią Oświadczenia Wykonawczy (załącznik).

Kontakt w sprawie:
Mariusz Stankiewicz - Specjalista ds. Zakupów
tel: 076/ 847-09-17; fax: 076/ 847-09-45;
e-mail: mariusz.stankiewicz@kghmzanam.com

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Usługi budowlano-remontowe
  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się