Zakup i dostawa drukarek atramentowych A3

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa:

1. drukarka atramentowa A3 kolor :
- technologia druku atramentowa;
- prędkość drukowania min. 20/20 str/min w trybie normal;
- rozdzielczość min 600x600dpi.

Ilość: 20szt.

Dostawa do:
KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział COPI,
59-101 Polkowice,
ul. Kopalniana 1C.

Cena wraz z kosztami dostawy.

Termin realizacji do 21 dni od daty otrzymania zamówienia.

Gwarancja 3 lata.

Do oferty prosimy o dołączenie szczegółowej specyfikacji technicznej wraz z określeniem producenta oraz modelu oferowanego sprzętu.


Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:


W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się