Dostawa kół do łańcucha podajnika zgrzebłowego węgla Kotła CFB1300

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. - Biuro Zamówień i Umów - zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kół do łańcucha podajnika zgrzebłowego węgla Kotła CFB1300

Ofertę należy przygotować w oparciu o załączoną Specyfikację Warunków Zamówienia (dostępne do pobrania w zakładce "Dokumenty")

Termin składania ofert:
28.12.2018 11:00

W zakładce "Dokumenty" znajduje się:
- podręcznik Oferenta,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny produkcyjne i części do maszyn produkcyjnych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się