,,Dostawa wyposażenia warsztatów z obszaru budownictwa dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nieużywanego wyposażenia warsztatów z obszaru budownictwa składającego się z maszyn i urządzeń budowlanych dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich w ramach projektu Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się