NARZĘDZIA I CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE, MATERIAŁY BUDOWLANE - NARZĘDZIA I CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE, MATERIAŁY BUDOWLANE

» Opis zapytania

DOSTAWA
NARZĘDZI I CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

Dostawa na podstawie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do magazynu Sekcji Eksploatacji, Kluczbork, ul. Wołczyńska 6

Do oferty Wykonawcy mają obowiązek dołączyć n/w dokumenty:
1) Pełnomocnictwo do złożenia oferty
2) Oświadczenie o akceptacji zapisów postępowania zakupowego.

Wartość złożonej oferty obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Materiały budowlane
  • Narzędzia
  • Metale

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się