DOSTAWA WENTYLATORÓW

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy o złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe:

1. WENTYLATOR OSIOWY TYP PMD 1204 PQ B1-A (2).B1882.F.GN 12V DC 4W SUNON – 5 szt.
Wentylator SUNON: PMD 1204 PQ B1-A (2). B1882.F.GN
Rozmiar: 40x40x28mm
Napięcie: DC 12V

2. WENTYLATOR OSIOWY TYP NMB-MAT 1608KL-04W-B79 0,25A 12V DC – 5 szt.
Wentylator NMB-MAT:
0,25A,
3-przewodowy,
rozmiar: 40*40*20mm
napięcie: DC 12 V
prąd: 0,25A
moc: 3.0 W
prędkość: 13000 RPM
przepływ powietrza: 15.8 CFM
ciśnienie: 0.35 cal H2O
poziom hałasu: 32.5 d-BA
waga: 25g
Typ łożyska: Łożysko Kulkowe


ADRES DOSTAWY: magazyn Odbiorcy - ODDZIAŁ ELEKTROWNIA ŁAGISZA w Będzinie, 42-504 Będzin, ul. Pokoju 14

KRYTERIA OGÓLNE
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją poniższych kryteriów i zastrzeżeń określonych przez Zamawiającego. Akceptując warunki Zamawiającego, Oferent oświadcza, ze jego oferta jest zgodna z zapytaniem i spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
• transport na bazie DDP – magazyn Odbiorcy wg. Incoterms 2010,
• termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni.,
• warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
• towar musi być fabrycznie nowy,
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wybranych pozycji ze złożonej oferty,
• gwarancja – nie krótsza niż 24 miesiące od dnia dostawy, (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
• termin dostawy: jak najkrótszy(składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia do dnia dostawy),
• czy oferta składana jest na produkt równoważny? (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza odpowiedzieć Tak lub Nie).

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne, pod warunkiem zgodności parametrów technicznych, gabarytów, wymiarów oraz sposobu mocowania z produktami zamawianymi.
• Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę na produkt równoważny dołączył do oferty. dokumenty potwierdzające parametry oferowanego produktu, kartę katalogową, opis produktu.
• Kryterium oceny ofert: CENA jednostkowa NETTO za sztukę oparta na bazie DDP do Odbiorcy według Incoterms 2010. W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
– cenę produktu,
– cenę transportu,
– cło w przypadku importu /gdy obowiązuje/
– inne składniki ceny /np. rabaty, upusty, koszty logistyczne itp./
• Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
• Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFx lub licytacji elektronicznej.
• W przypadku dogrywki w formie licytacji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się