SVA/NDM/4620-134/2018: Dostawa wraz z rozładunkiem osprzętu elektrycznego, materiałów do instalacji odgromowej, osprzętu elektrycznego w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz ekranu multimedialnego na zadanie nr 01592 pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 9 kompleksu wojskowego K-136 w Nowym Dworze Mazowieckim ul Leśna 4c”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem osprzętu elektrycznego, materiałów do instalacji odgromowej, osprzętu elektrycznego w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz ekranu multimedialnego na zadanie nr 01592 pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 9 kompleksu wojskowego K-136 w Nowym Dworze Mazowieckim ul Leśna 4c”.
1) część 1 – Dostawa wraz z rozładunkiem osprzętu elektrycznego;
2) część 2 – Dostawa wraz z rozładunkiem rozdzielnic remontowych;
3) część 3 – Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów do instalacji odgromowej;
4) część 4 – Dostawa wraz z rozładunkiem osprzętu elektrycznego w wykonaniu przeciwwybuchowym;
5) część 5 – Dostawa wraz z rozładunkiem ekranu multimedialnego;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach cenowych zał. nr 5 do SIWZ w częściach od 1 do 5. Wypełnione formularze cenowe należy złożyć wraz z ofertą.
Dostawa wraz z rozładunkiem bezpośrednio na budowie w uzgodnieniu telefonicznym z kierownikiem budowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się