Dzierżawa przez okres 48 miesięcy Centralnego Systemu Wydruku wraz z urządzeniami i systemem naliczania kosztów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie i udostępnienie Zamawiającemu w okresie 48 miesięcy od daty podpisania umowy Centralnego Systemu Wydruku (zwanego dalej „CSW”), umożliwiającego wykonywanie wydruków, kopiowanie oraz skanowanie dokumentów. Realizacja usługi będzie odbywała się poprzez udostepnienie:
a) urządzeń wielofunkcyjnych (określanych dalej jako „MFP”) - 11 szt. kolor formatu A3 (w tym 2 szt. wyposażone w zewnętrzny finiszer) o określonych parametrach;
b) urządzeń drukujących (określanych dalej jako „SFP”) - 24 szt. mono formatu A4 (w tym dodatkowo 5 szt. osobnych kaset na arkusze papieru) o określonych
parametrach;
c) oprogramowania do realizacji wydruku podążającego o określonych funkcjonalnościach;

d) oprogramowania OCR (od ang. optical character recognition) do optycznego rozpoznawania znaków z postaci graficznej o określonych funkcjonalnościach;
e) oprogramowania do zdalnej diagnostyki urządzeń i gromadzenia liczników głównych o określonych funkcjonalnościach;

oraz
f) rozliczanie i możliwość raportowania wg określonych zasad;

g) zapewnienie ciągłości korzystania z urządzeń i oprogramowania zgodnie z określonymi wymaganiami obsługi serwisowej.
Urządzenia w każdej z grup (pierwsza grupa MFP, druga grupa SFP) muszą być identyczne (model, producent). Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane i nienaprawiane. Wszystkie urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta i pochodzić z oficjalnego, polskiego kanału dystrybucji. Urządzenia muszą posiadać oprogramowanie sprzętowe w tej samej wersji dla każdego z dostarczanych modeli.
Zamawiający nie dopuszcza dla urządzeń MFP i SFP druku w technologii atramentowej i żelowej.
Zamawiający szacuje, że miesięczna ilość wykonywanych kopii i wydruków A4 łącznie na wszystkich urządzeniach wyniesie:

- 44 000 stron wydruków monochromatycznych na MFP,
- 10 000 stron wydruków kolorowych na MFP,
- 31 000 stron wydruków monochromatycznych na SFP.

Szacowanie oparto na podstawie aktualnego poziomu eksploatacji urządzeń drukujących i kopiujących. Ww. szacunkowo określone zapotrzebowanie na kopie i wydruki nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wykonania dokładnie takiej ilości kopii i wydruków w okresie obowiązywania umowy.
Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje także:

- dostawę, rozmieszczenie, instalację i uruchomienie CSW we wskazanych pomieszczeniach;
- skonfigurowanie urządzeń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
- dostawę licencji na oprogramowanie wchodzące w skład CSW wraz ze wsparciem oraz możliwością aktualizacji do nowych wersji w czasie trwania umowy;

- zapewnienie pełnej obsługi serwisowej urządzeń i wdrożonego CSW (przeglądy, konserwacja, czyszczenie obudów urządzeń itp.);
- utrzymanie sprzętu i oprogramowania w ciągłości eksploatacyjnej i sprawności technicznej wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi (m.in. tonerami) i częściami zamiennymi;
- przeprowadzenie szkolenia użytkowników CSW.

Szczegółową specyfikację techniczną oraz opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymagań dotyczących jego wykonywania zawiera Załącznik A do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.01.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się