Zakup i dostawa stacji operatorskich

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa:

1. stacja operatorska nr 1: komputer i monitor typu desktop:

- monitor min. 27";
- system Microsoft Windows 10;
- procesor min Intel Core i7, 8 generacji lub nowszy, min. 4 rdzenie;
- pamięć operacyjna RAM min. DDR4 8GB;
- systemowy dysk twardy min SSD 120GB;
- karta graficzna NVIDIA v3.0 (codename Kepler) lub nowsza (bez układu Maxwell);
- karta sieciowa Fast Ethernet 10/100/1000 Mbps (2szt.);
- urządzenia peryferyjne ( klawiatura, mysz).

Ilość - 1szt.


2. stacja operatorska nr 2: ( komputer do zabudowy w szafie RACK 19" na stacji KLG)

- monitor 27" (podłączony na zewnątrz szafy);
- system Microsoft Windows 10;
- procesor Intel, min. 4 rdzenie,
- pamięć operacyjna RAM min.DDR3 8GB;
- systemowy dysk twardy min.SSD 120GB;
- karta graficzna NVIDIA v3.0 (codename Kepler) lub nowsza (bez układu Maxwell) - 4 wejścia DP lub mini DP;
- karta sieciowa Fast Ethernet 10/100/1000 Mbps (2szt.);
- urządzenia peryferyjne (klawiatura, mysz).

Ilość - 1szt.

Ocenie podlega wartość całościowa oferty. Prosimy o podanie cen jednostkowych netto.

Gwarancja 36 miesięcy
Czas reakcji na zgłoszenie: 24h.
Godziny świadczenia serwisu: pon.-pt. 07:00-15.00.

Dostawa do:
KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział COPI,
59-101 Polkowice,
ul. Kopalniana 1C.

Cena wraz z kosztami dostawy.

Do oferty prosimy o dołączenie szczegółowej specyfikacji technicznej wraz z określeniem producenta oraz modelu oferowanego sprzętu.

Termin realizacji do 21 dni od daty podpisania umowy.

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.


Pozostałe warunki określa dołączony do postępowania projekt umowy.

Karu umowne według projektu umowy § 7:
Pkt 3.1. - 1%;
Pkt. 3.2. - 1%;
Pkt. 3.3. - 1%;
Pkt. 3.4. - 1%;
Pkt. 3.5. - 10%.

Warunki gwarancji i rękojmi według projektu umowy § 4:
Pkt. 4 - 14 dni;
Pkt. 5 - 14dni, w 15 dniu;
Pkt. 8 - 36 miesięcy,
Pkt. 11 - 14ni, w 15dniu.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn zgody na:

Akceptacja projektu umowy.

W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.

Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia

Brak zgody na powyższe wiąże się z dyskwalifikacją oferty z dalszego toku postępowania przetargowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się