DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI I ZBIORNIKA KRIOGENICZNEGO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli oraz zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen medyczny dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.
w Tarnowskich Górach z podziałem na dwa pakiety: Pakiet nr 1-Tlen medyczny ciekły. Dostawa tlenu i dzierżawa zbiornika wraz z transportem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2.1. do SIWZ; Pakiet nr 2- Gazy sprężone. Dostawa gazów i dzierżawa butli wraz z transportem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2.2 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się