Dostawa bezprzerwowego zasilacza napięcia UPS do dźwigu osobowego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: Dostawa bezprzerwowego zasilacza napięcia UPS do dźwigu osobowego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi, (zwanego dalej towarem), spełniającego parametry graniczne sprecyzowane w załączniku nr a/ do Formularza Oferty („Parametry techniczne”), zgodnie z asortymentem i ilościami określonymi w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamówienie obejmuje jedynie dostawę ww. urządzenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się