Zakup równiarki drogowej 15 tonowej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa równiarki drogowej, w rozumieniu art. 2 pkt 2 UPZP, spełniającego wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych we wzorze Umowy.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj.:
1. we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
2. w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ;
które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.bip.bialeblota.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się