Wymiana agregatu - Wymiana agregatu

» Opis zapytania

Wymiana agregatu prądotwórczego na nastawni "Ly" na podg. Lędziny - zgodnie z załączonym OPZ i Umową.
Wraz z ofertą Wykonawcy zobowiązani są złożyć:
- oświadczenie o akceptacji zapisów wzoru umowy
- rachunek ilościowy - zał. nr 3 do Umowy.

Ewentualne pytania Wykonawcy mogą składać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się