Dostawa OLEJ ELEKTROIZOL.TRANSFORMATOROWY NYTRO TAURUS PN-EN60296 do TAURON Wytwarzanie S.A. - ODDZIAŁ ELEKTROWNIA STALOWA WOLA.

» Opis zapytania

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie zapytania ofertowego. Prosimy złożenie oferty uwzględniającej maksymalne upusty cenowe:
1. OLEJ ELEKTROIZOL.TRANSFORMATOROWY NYTRO TAURUS PN-EN60296 - 900 kg.

Dopuszcza się zastosowanie produktu równoważnego . Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, jakość wykonania i zastosowane są nie gorsze niż produktu oryginalnego. Powinien spełniać normę IEC 60296

Uwagi:
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich i patentowych producenta.
Zamawiający posiada zgłoszenie w UC AKC-PR, uprawniające do zakupu w trybie zawieszonej akcyzy.
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego - TAURON Wytwarzanie S.A. - ODDZIAŁ ELEKTROWNIA STALOWA WOLA, ul. Energetyków 13, 37-450 Stalowa Wola ,wg Incoterms 2010,
- termin ważności oferty nie krótszy niz: 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- deklaracja dostawcy, że gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru pozycji z oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy,

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w "Opisie zapytania". Wykonawca składając ofertę potwierdza, że jest ona zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na która składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączna wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
3. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.
4.Zastrzezenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
5.Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie faxu lub meila.
Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się