Świadczenie usługi w zakresie konserwacji i napraw dźwigów (wind) zainstalowanych w obiektach W.Sz.Z w Kaliszu wraz z całodobowym nadzorem nad ich sprawnością

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie:
a) Prac konserwacyjnych (Konserwacja) - jest to zespół czynności zapewniających sprawną
i bezawaryjną eksploatację urządzeń dźwigowych i jego części składowych. Zespół czynności konserwacyjnych przewiduje prowadzenie prac zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową, Instrukcją Obsługi i Konserwacji Dźwigów Elektrycznych, Przepisami Dozoru Technicznego, ustaleniami zawartymi w Polskich Normach.
b) Napraw - jest to wykonywanie czynności w celu usunięcia awarii, usterek ujawnionych w czasie przeglądów dźwigów, napraw i remontów oraz zaleceń Urzędu Dozoru technicznego,
c) Utrzymanie całodobowego nadzoru przez wszystkie dni w tygodniu – jest to stały kontakt telefoniczny oraz gotowość do bieżącego usuwania usterek i awarii dźwigów (wind),

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się