Dostawa roztworu saletrzano – mocznikowego z siarką RSM®S w ilości 300 ton na potrzeby Instytutu Nowych Syntez Chemicznych – Gospodarstwo Doświadczalne „Goczałków”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa roztworu saletrzano – mocznikowego z siarką RSM®S w ilości 300 ton na potrzeby Instytutu Nowych Syntez Chemicznych – Gospodarstwo Doświadczalne „Goczałków”. Zakres zamówienia obejmuje dostawę roztworu saletrzano – mocznikowego z siarką RSM®S w ilości 300 ton na potrzeby Instytutu Nowych Syntez Chemicznych – Gospodarstwo Doświadczalne „Goczałków” o parametrach: • Formuła nawozu: N(S) 26 -(3) • Klasa ziarnowa: nie dotyczy (ciecz) • Gęstość nasypowa: gęstość ok. 1,28 kg/dm3 • N (azot całkowity):26%
• N (azot amonowy):6,6% • N (azot saletrzany):4% • N (azot amidowy)15,4% • SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):7,5% (3,0%) Szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający udzieli zamówienia, w tym przede wszystkim obowiązki Wykonawcy określa niniejsza SIWZ, w tym w szczególności załącznik nr 6 do SIWZ (wzór umowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (formularz cenowy). Miejscem dostawy jest Instytut Nowych Syntez Chemicznych – Gospodarstwo Doświadczalne „Goczałków”, Łagiewniki Średzkie 12, 55 -340 Udanin. Wymagany okres przydatności do zastosowania minimum 12 miesięcy. Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu zbiornika do magazynowania nawozów płynnych (RSM), a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nawozu do tego zbiornika znajdującego się w Łagiewnikach Średzkich 12, 55 – 340 Udanin.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się