DOSTAWY DWUTLENKU WĘGLA MEDYCZNEGO DO LAPAROSKOPII WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
• zakup i sukcesywne dostawy dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii w ilości 30 butli
o pojemności wodnej 10 litrów,
• dzierżawa 5 butli na miesiąc w okresie trwania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się