Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych zlokalizowanych na odcinkach dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole w roku 2019r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z bieżącym utrzymaniem, konserwacją i naprawą sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych zlokalizowanych na drogach wojewódzkich administrowanych przez WZDW Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkichw Kole : DW 263; DW 266; DW 270; DW 470; DW 471.
Wykonawca usługi przejmuje urządzenia bezpieczeństwa ruchu: sygnalizacje świetlne, objęte zamówieniem jako sprawne technicznie bez dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi Wykonawca prowadzi bieżące utrzymanie i konserwację oraz bieżące naprawy zgodnie z zawartą umową.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się