Przegląd falowników w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu falowników w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
3.2. Na zamówienie będą składały się 2 przeglądy, pierwszy ma się zakończyć w terminie do 30 dni od podpisania umowy drugi w grudniu 2019 roku (koniec przed 23.12.2019).
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.4. Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się nazwy firmowe materiałów, towarów, systemów, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować materiały, towary i systemy równoważne, spełniające wymogi opisane dokumentacją projektową. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań.
3.5. Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, znajdują się odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2018 | 13:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się