Zakup i dostawa detektorów dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa detektorów termoluminescencyjnych typu MTS-N (LiF: Mg, Ti) oraz detektorów termoluminescencyjnych typu MCP-N (LiF: Mg, Cu, P) do siedziby Zamawiającego tj. Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus nr 8; 91-348 Łódź, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2. Detektory termoluminecencyjne typu MCP-N (LiF: Mg, Cu, P) w formie pastylek o średnicy 4,5 mm oraz grubości co najwyżej 0,9 mm – całkowita ilość: 1 tysiąc sztuk.
3. Kwota wskazana w zamówieniu powinna zawierać koszty dostawy, w szczególności opakowania, cła, ubezpieczenia na czas transportu oraz transportu do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
4. Maksymalny termin dostawy do dnia 28 grudnia 2018 r.
5. Dostawa w jednej partii
6. Wymagane świadectwa kalibracji przesłanych detektorów – należy dostarczyć wraz z każdorazową dostawą detektorów

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się