Dostawa trójfazowego modulatora magnetronu do Narodowego Centrum Badań Jądrowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trójfazowego modulatora magnetronu do Narodowego Centrum Badań Jądrowych
2. Szczegółową specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.01.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się