Pomiary cieplne i gwarancyjne - remont kapitalny bloku nr 10; Uciepłownienie Elektrowni Łagisza poprzez modernizację turbiny 460 MW dla celów ciepłownictwa, budowę stacji ciepłowniczej podłączonej do istniejącej sieci oraz budowę kotłów szczytowo-rezerwowych

» Opis zapytania

Niniejsze zapytanie służy wyłącznie dla celów informacyjnych TAURON Wytwarzanie SA jako Zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia przez potencjalnych Wykonawców.

Terminy wykonania:
1) Pierwszy etap:
a) wykonanie pomiarów gwarancyjnych i eksploatacyjnych na obiekcie powinno być wykonane w terminie nie wcześniej niż 60 dni przed odstawieniem bloku do remontu i modernizacji;
b) wykonanie pomiarów gwarancyjnych w zakresie pracy kondensacyjnej
i pomiarów eksploatacyjnych na obiekcie po modernizacji i remoncie kapitalnym powinno być wykonane w terminie nie później niż 60 dni od daty przejęcia turbozespołu do eksploatacji;
2) Drugi etap:
a) wykonanie pomiarów gwarancyjnych na obiekcie „stacja ciepłownicza”, oraz pomiary dla sprawdzenia gwarancji w zakresie pracy kondensacyjno-ciepłowniczej powinny być wykonane w terminie nie później niż 120 dni od daty przekazania do eksploatacji zadania - Uciepłownienie bloku nr 10 wraz z dostosowaniem układu wyprowadzenia ciepła;
b) wykonanie pomiarów gwarancyjnych na obiekcie „kotły szczytowo – rezerwowe” powinno być wykonane w terminie nie później niż 150 dni od daty przekazania do eksploatacji.
2. Planowane terminy przekazania:
1) Przekazanie bloku nr 10 do remontu kapitalnego - 02.03.2019 r.;
2) Przekazanie bloku do eksploatacji po remoncie kapitalnym - 07.07.2019 r.;
3) Przekazanie kotłów szczytowo – rezerwowych do eksploatacji - 28.09.2019 r.;
4) Przekazanie stacji ciepłowniczej do eksploatacji - 05.12.2019 r.


Wykonawców zainteresowanych realizacją ww. usługi, prosimy o przesłanie informacji za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez wypełnienie zapytania w zakładce Pytania/Informacje - Pytania/Informacje skierowane do operatora.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się