GRZEJNIK ELEKTRYCZNY KONWEKTOROWY WOLNOSTOJĄCY 230V 2000W - GRZEJNIK ELEKTRYCZNY KONWEKTOROWY WOLNOSTOJĄCY 230V 2000W

» Opis zapytania

DOSTAWA
GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH KONWEKTOROWYCH WOLNOSTOJĄCY 230V 2000W – 15 SZT.

Dostawa na podstawie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do magazynu Sekcji Eksploatacji, Opole, ul. Struga 1.

Do oferty Wykonawcy mają obowiązek dołączyć n/w dokumenty:
1) Pełnomocnictwo do złożenia oferty
2) Oświadczenie o akceptacji zapisów postępowania zakupowego.

Wartość złożonej oferty obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2018 | 07:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się